Regulamin Salonu Kosmetycznego „Magia Piękna”

 1. Godziny otwarcia Salonu “Magia Piękna”: od poniedziałku do piątku od 10.00 do 20.00, w sobotę od 9.00 do 14.00. Godziny otwarcia mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb klientów. Istnieje możliwość wykonania usługi w innych godzinach niż wyżej wymienione, ale tylko po wcześniejszym umówieniu wizyty i wpłaceniu zaliczki w wysokości 20% ceny zabiegu.
 2. Prosimy o punktualne przybycie na umówiony zabieg. O ewentualnym spóźnieniu lub nieobecności prosimy informować z jednodniowym wyprzedzeniem. W przypadku spóźnienia powyżej 15 min do ceny zabiegu doliczone zostanie 20 zł w ramach rekompensaty za godziny nadliczbowe pracownika.

 3. Zamówienie usługi w Salonie “Magia Piękna” jest równoznaczny ze złożeniem przez Klientkę/Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Salon oraz że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki.

 4. Udostępnienie danych osobowych przez Klientów Salonowi “Magia Piękna” jest równoczesne ze zgodą na przetwarzanie danych przez „WitaMed” Róża Langos, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Salon nie będzie przekazywał tych danych innym instytucjom, firmom i osobom.

 5. Ceny zawarte w cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie, ponadto zakres pracy i zużytych kosmetyków zależy od indywidualnych predyspozycji i potrzeb Klienta/Klientki. O wszystkich cenach Klientka/Klient jest informowana przed zabiegiem.

 6. Klientka/Klient umawiając się na zabieg zobowiązana/y jest to podania prawdziwego imienia, nazwiska, oraz aktualnego numeru telefonu. W przypadku, gdy tożsamość lub wiek Klienta będzie podlegała wątpliwościom obsługa Salonu, jest upoważniona do poproszenia o okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

 7. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy kierować do menedżerki Salonu p. Róży Langos osobiście, emailem na adres biuro@magiapiekna.com.pl lub korespondencyjnie na adres: Magia Piękna, ul. Pużaka 14a, 38-400 Krosno. Ewentualne zastrzeżenia złożone innym osobom lub w inny sposób mogą nie zostać rozpatrzone.
 8. W przypadku, gdy Klientka/klient nie stawi się na umówioną wizytę, przy umawianiu kolejnej poproszony zostanie o dokonanie zapłaty zaliczki w wysokości 30 procent wysokości ceny usługi, która przepada z chwilą niestawienia się w umówionym terminie.
 9. W przypadku rezerwacji odległego terminu, (powyżej dwóch tygodni) wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości 20 procent ceny usługi w recepcji Salonu lub przelewem na nr konta: 18 1140 2004 0000 3102 6928 8965. W przypadku, gdy Klientka/klient nie stawi się na umówioną wizytę zaliczka przepada.

 10. Na terenie Salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.

 11. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Salonu są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii pracowników.

 12. Przed przystąpieniem do świadczenia usługi kosmetycznej pracownik przeprowadza z Klientką/Klientem wywiad w celu ustalenia czy ze względu na stan zdrowia, przebyte choroby czy tryb życia lub inne czynniki nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu oraz w celu ustalenia zaleceń po zabiegowych.

 13. Klientki i Klienci przed rozpoczęciem zabiegu powinni zdjąć biżuterię.

 14. Wykonanie zabiegu przekłucia uszu, chrząstki, nosa, zabiegu mezoterapii, makijaż permanentny i innych zabiegów z użyciem prądów, laseroterapii, fal radiowych, kriolipoliza, elektrostymulacji ,fal elektromagnetycznych lub naruszających ciągłość tkanek wymaga pisemnej zgody Klientki/Klienta na wykonanie zabiegu. W przypadku odmowy podpisania zgody zabieg nie będzie wykonywany.

 15. Klientki i Klienci przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu kosmetycznego (klienci są w szczególności zobowiązani do poinformowania o: chorobach układu krwionośnego, limfatycznego, neurologicznego, psychicznego, skóry, kostnego, w szczególności: o rozruszniku serca, kardiowertera, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce, zarażeniu wirusem HIV i innymi wirusami, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach, amalgamatach, metalowych implantach w ciele, przebytych udarach itd). Zatajanie chorób, schorzeń, lub odmiennych stanów skutkuje wzięciem przez Klienta na siebie odpowiedzialności za stan zdrowia. W przypadku zatajenia wspomnianych informacji pracownicy Salonu są zwolnieni z odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje. Klientki i Klienci zobowiązani są także do poinformowania pracownika Salonu o ewentualnym pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.

 16. Zabiegi związane z naruszeniem ciągłości tkanek wykonuje się w sterylnych rękawiczkach jednorazowego użycia, fartuchu, okularach ochronnych i maseczce. Do zabiegów wykorzystuje się sterylne i jednorazowe: tampony, rękawiczki, ręczniki, waciki, ligninę, gaziki, serwety, które po użyciu podlegają utylizacji zgodnie z przepisami o niebezpiecznych odpadach medycznych. Narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku po zabiegu poddawane są dezynfekcji zgodnie z instrukcją użytkowania narzędzi kosmetycznych wielokrotnego użytku z użyciem autoklawu klasy medycznej. Stoły, blaty, fotele, podłogi dezynfekowane są środkami do dezynfekcji powierzchni o szerokim spektrum działania.

 17. W przypadku wątpliwości lub obaw związanych z wykonywanym zabiegiem pracownicy są obowiązani w sposób jasny, klarowny i rzetelny udzielić wyczerpującej informacji na temat wykonywanego zabiegu oraz skutkach jego wykonania.
 18. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Salony są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii personelu. Klientka/Klient korzystając z usług Salonu jednocześnie oznajmia, że zapoznał się z niniejszym regulaminem. Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.

 19. Personel Salonu w uzasadnionych wypadkach zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu.
 20. Reklamacje będą uwzgledniane tylko w formie pisemnej i po przedstawieniu opinii biegłego z zakresu medycyny estetycznej lub kosmetologii w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wykonania usługi.
 21. Salon “Magia Piękna” zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.